Rreth Genius Shpk

Genius Shpk ka filluar aktivitetin e tij ne vitin 2001 si distributor i fokusuar kryesisht ne pajisjet laboratorike,reagente dhe materiale konsumi. Por jo vetem,Genius Shpk eshte distributor pajisjesh mjekesore dhe cdo lloj produkti ne ndihme te procesit te diagnostifikimit mjekesor. Eksperienca prej me shume se 19 vitesh ne tregun shqiptar,publik dhe privat,investimi serioz per te sjelle ne treg pajisjet me cilesore dhe rritja e bashkepunimit me nje numer te
konsiderueshem klientesh kohe pas kohe,e ben Genius Shpk nje faktor te rendesishem ne tregun e distributoreve te pajisjeve laboratorike/mjekesore,reagenteve dhe materialeve te konsumit. Shembull i qarte i suksesit te Genius Shpk eshte partneri yne,Genius Lab,
i cili eshte pararoje ne Shqiperi me pajisjet me sherbimet me cilesore 
laboratorike dhe mjekesore.