Alergy

AUTOMATED TESTING

Sistemi plotësisht i automatizuar është i përshtatur për laboratorë të mëdhenj që bëjnë një vëllim të lartë testimi.

MANUAL TESTING

Me Polycheck® gjithçka që ju nevojitet është pajisje standarde laboratorike për testim dhe një PC me skaner me shtrat të sheshtë për analiza.

Join thousands of business owners & companies who trust The Seven!