Biologji Molekulare

QuantStudio 12K Flex Real-Time PCR

Sistemi i Applied Biosystems QuantStudio 12K Flex PCR në kohë reale mund të funksionojë njëkohësisht deri në katër pllaka QuantStudio 12K Flex OpenArray me 3072 reaksione në rreth katër orë.

ELITe InGenius®

ELITe InGenius® është një zgjidhje e lehtë për t’u përdorur nga mostra në rezultat, e dedikuar për Diagnostifikimin Molekular, e cila integron nxjerrjen, amplifikimin dhe interpretimin e rezultateve me një fleksibilitet të paparë dhe mundësi të menysë së analizës.

ELITe BeGenius®

Rritni efikasitetin e laboratorit tuaj me ELITe BeGenius® të ri, një zgjidhje plotësisht e automatizuar për laboratorët e diagnostikimit molekular me kapacitet mesatar dhe të lartë.

Saktesia,eficienca dhe qendrueshmeria e pajisjeve dhe reagenteve jane celesi i suksesit tone ne keto vite !