Electoforesa

MINICAP FLEX-PIERCING

Instrumenti MINICAP FLEX-PIERCING ofron fleksibilitet për laboratorët me përmasa të vogla. Instrumenti plotësisht i automatizuar plotëson nevojat e laboratorit duke siguruar ndarje të qarta dhe të sakta duke përdorur teknologjinë e elektroforezës kapilare.

CAPILLARYS 3 OCTA

CAPILLARYS 3 OCTA është sistemi më i fundit i elektroforezës kapilar i automatizuar Sebia.
CAPILLARYS 3 OCTA ka trashëgiminë e madhe të CAPILLARYS 2 FLEX-PIERCING, me përmirësime të panumërta, bazuar në të njëjtën teknologji si CAPILLARYS 3 TERA.

CAPILLARYS 3 TERA

Krahasuar me gjeneratën e mëparshme, CAPILLARYS 3 TERA ofron fuqinë e përmirësuar të një sistemi kapilar me 12 dhe mund të shndërrohet në një konfigurim MC, duke grumbulluar 1 deri në 3 CAPILLARYS 3 TERA në një ngarkues tubash (528 pozicione).

HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING

HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING është analizuesi “gjithë-në-një” për elektroforezën me xhel. Sistemi ofron zgjidhje analitike për një nivel të lartë të performancës, duke përputhur kërkesat klinike diagnostikuese.