Imunohematology

PK7400 Automated

Sistemi i automatizuar i mikropllakës PK7400 jep xhiros më të lartë të industrisë dhe përmirëson efikasitetin e rrjedhës së punës përmes funksionalitetit plotësisht të automatizuar, testimi në grup. Evolucioni i radhës në inovacionin PK, analizuesi i testimit të dhuruesve PK7400, ju mundëson të optimizoni testimin duke përdorur teknologjinë e provuar të aglutinimit dhe një menu gjithëpërfshirëse të tipit të gjakut.

Saktesia,eficienca dhe qendrueshmeria e pajisjeve dhe reagenteve jane celesi i suksesit tone ne keto vite !