Point of Care

Ichroma™ II

Një analizues imunoanalizues POCT kompakt dhe i lehtë për t’u përdorur, me bazë fluoreshence.
Ichroma™ II është një imuno-analizues diagnostikues kompakt, i lehtë për t’u përdorur për të matur praninë e biomarkerëve të ndryshëm për kardiak, kancer, hormone, sëmundje infektive, sëmundje autoimune dhe sëmundje metabolike.

AFIAS-1

Një analizues kompakt imunoanalizues me sistemin e fishekëve të gjitha në një.
AFIAS-1 është një platformë imunoterapie me rrjedhje anësore me një kanal. Fisheku i disponueshëm përfshin të gjithë reagentët e nevojshëm për provën.

Coag-Sense® PT2

Një përparim në testimin PT/INR
Vetë-testimi: Testimi më i shpeshtë përfiton pacientët
Një qasje më e drejtpërdrejtë ndaj testimit INR..

A1CARE-CI HbA1c & ACR Analyzer

Testimi sasior ACR (Raporti Albumin/Kreatininë).
Treguesi i diagnostikimit të hershëm për insuficiencën renale dhe sëmundjet kardiovaskulare në pacientët me diabet dhe hipertension
Inspektim i shpejtë dhe i saktë në vend me test të rastësishëm të urinës

Saktesia,eficienca dhe qendrueshmeria e pajisjeve dhe reagenteve jane celesi i suksesit tone ne keto vite !