DST

FastCheckPoc 20

Përshkrimi i Produktit:

Ekipi i Kërkimit dhe Zhvillimit të DST është i specializuar në zhvillimin e imunodiagnostikës inovative sipas kushteve të ndryshme shëndetësore, i cili mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian.

Testi i shpejtë i alergjisë FastCheckPOC® 20 përfshin disa nga alergjitë më mbizotëruese, inhalacionin dhe ushqimin, në të gjithë botën. FastCheckPOC® 20 është ideal për profesionistët e kujdesit shëndetësor që të kontrollojnë pacientët e tyre për alergji gjatë konsultimit. Rezultatet e FastCheckPOC® 20 janë gjysmë sasiore, d.m.th. kategorizimi vizual në 5 nivele mundëson klasifikimin e rezultateve të testit të alergjisë në klasat përkatëse të CAP.

  • Test i shpejtë 30 minuta
  • Diagnozë e besueshme me vetëm disa pika gjak
  • Procedure e thjeshtë dhe e shpejtë
  • Mbulon 90% të alergjive më të zakonshme
  • Rezultate të lexueshme lehtësisht

 

Broshura

Për më shumë : DST (Kompania Prodhuese)

Translate »