NF 400 / 400R

NF 400 / 400R

Përshkrimi i Produktit:

 • Centrifugat kryesore NF 400 / 400R janë krijuar për kërkesat ditore të centrifugimit.
  Performanca dhe kapaciteti i NF 400 / 400R janë ideale për ndarjen e mostrave të gjakut,
  sedimentimin e grimcave të urinës dhe aplikacione të tjera ditore në laboratorët me madhësi
  të vogël dhe të mesme. Sistemi i kontrollueshëm i programit N-Prime i lehtëson operacionet.
 • NF 400 është një model i ventiluar që siguron rritje minimale të temperaturës në mostra me
  anë të sistemit të rrjedhës së vazhdueshme të ajrit përmes kanaleve të ajrit në kapak.
 • Modeli frigorifer, NF 400R, ofron një gamë të gjerë të kontrollit të temperaturës midis -9 ° C
  dhe + 40 ° C për mostrat e ndjeshme ndaj nxehtësisë. Sistemi i fuqishëm i ftohjes mund të ruajë
  temperaturën në +4 ° C edhe me shpejtësinë maksimale për mostrat biologjikisht aktive.
 • Shpejtesi maksimale deri ne 4100 rpm.

Broshura

Për më tepër : Nuve (Kompania Prodhuese)

Translate »