Polycheck

Polycheck

Përshkrimi i Produktit:

  • Polycheck® është një brand i Biocheck GmbH.
  • Ai dallohet për një teknologji platforme për të lehtësuar testimin e multiparametrit në mjekësinë njerëzore dhe veterinare. Ekzaminimi sasior i parametrave të ndryshëm mund të përpunohet në një qasje testimi.
  • Softueri i Imazheve Biocheck Imazhe user friendly, i vlerëson saktësisht  testet.
  • Dokumentacioni i rezultateve mund të printohet në gjuhë të shumta dhe të ruhet në një LIS qendrore,  përfshirë imazhin e të dhënave të papërpunuara

 

Për më tepër : Polycheck

 

Translate »