Pyetjet më të shpeshta

Adresa Jonë

 

 

Pyetjet më të shpeshta

 

Çfarë pajisjesh duhet të zgjedh unë për laboratorin tim?

Genius Shpk ju ofron te gjithë gamën e pajisjeve,sipas kapacitetit dhe mundësive tuaja financiare.

 

Si mund të zgjedh une pajisjet më të përshatshme për laboratorin tim?

Genius Shpk ju vjen ne ndihmë për cdo paqartësi dhe kërkese tuajën nëpërmjet ekipit të tij të inxhinierave të mirëtrajnuar dhe departamentit të shitjeve,duke ju ndihmuat të bëni zgjedhjet e duhura dhe më të përshtatshme për ju. Suksesi juaj është suksesi ynë.

 

Çfarë garancie kanë produktet tuaja?

Çdo pajisje që ju blini tek ne ka një garanci prej 1 viti nga kompania prodhuese. Gjatë kësaj periudhe Servisi Genius mbulon çdo problem me pajisjet tuaja,të gjitha mirëmbajtjet periodike të aparatit të përshkruara në manualin e pajisjes si dhe suport 24/7 çdo ditë të javës.

 

Çfarë reagentësh mund të blej unë tek ju?

Ne ofrojmë një gamë te gjerë reagentësh dhe materialesh konsumi,nga kompanitë më të mira në fushat respektive,duke mbuluar nevojat e çdo klienti për reagentë cilësorë dhe me stabilitet të lartë.